Dorpsraad Nieuw Bergen

Ouderen

Deze werkgroep richt zich op het bevorderen van de leefbaarheid onder ouderen in Nieuw Bergen.

Speerpunten 2016
Verbinden en versterken van alle organisaties/stakeholders die er al zijn rondom ouderen 
Bevindingen tot nu toe
De werkgroep heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met de verschillende organisaties die in Bergen bestaan rondom ouderen. Daarnaast is men bezig met het inventariseren van het armoedebeleid en de gevolgen hiervan voor ouderen in het dorp.