Dorpsraad Nieuw Bergen

Natuur

Het behouden en stimuleren van het genieten van de mooie natuur rondom Nieuw Bergen

Speerpunten voor 2016

Verbinding zoeken met bestaande initiatieven binnen de gemeenschap

Bevindingen tot nu toe

De werkgroep denkt dat mensen in Bergen het Natuur zo belangrijk is omdat er zo veel mooie natuur is. Men ziet op dit moment nog niet echt probleemsituaties.

De werkgroep heeft inmiddels geïnventariseerd welke organisaties en initiatieven er zijn rondom natuur. 

Tot slot is de werkgroep betrokken bij een project rondom duurzame energie in Bergen.

Speerpunten voor 2016

Verbinding zoeken met bestaande initiatieven binnen de gemeenschap

Bevindingen tot nu toe

De werkgroep denkt dat mensen in Bergen het Natuur zo belangrijk is omdat er zo veel mooie natuur is. Men ziet op dit moment nog niet echt probleemsituaties.

De werkgroep heeft inmiddels geïnventariseerd welke organisaties en initiatieven er zijn rondom natuur. 

Tot slot is de werkgroep betrokken bij een project rondom duurzame energie in Bergen.