Dorpsraad Nieuw Bergen

Winkelaanbod & Maatschappelijk vastgoed

Deze werkgroep richt zich op het bevorderen van de detailhandel en het functioneren van Maatschappelijk vastgoed binnen de dorpskern.

Speerpunten 2016

- Activiteiten op Mosaique plein

-  Bezetting van het winkelaanbod

 - Servicelevel Den Asseldonk(Maatschappelijke voorzieningen)

Bevindingen tot nu toe

Betreffende de activiteiten is er al regelmatig overleg met zowel gemeente als de winkeliers. Het is niet de bedoeling dat de dorpsraad organiseert.

Betreffende Den Asseldonk zijn de verschillende partijen bij elkaar gebracht en is het afwachten of men er onderling uit komt.

Betreffende het winkelaanbod liggen er contacten met gemeente, Destion en de winkeliers.